Tłumaczenia

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Do wykonywania tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Jest to zatem dziedzina tłumaczeń, w której wymagane są szczególne kwalifikacje. Należy do nich przede wszystkim doskonała znajomość języka źródłowego i docelowego.

Oprócz tego wymagana jest oczywiście specjalistyczna wiedza z zakresu medycyny, biologii i chemii. Ponadto, mając na uwadze, że medycynie nieodłącznie towarzyszą terminy łacińskie, bardzo ważna jest również znajomość tej terminologii.

Czym są tłumaczenia medyczne i jakich dokumentów dotyczą?

Tłumaczenia medyczne to dość szeroka kategoria, która obejmuje m.in. fachowe artykuły naukowe, które mogą być publikowane w czasopismach medycznych, czy też treści użytkowe, których zadaniem jest informowanie pacjenta lub jego rodziny o stanie zdrowia.

Jak tłumaczyć?

Kluczowa jest tutaj poprawność tłumaczenia. Należy wziąć pod uwagę takie elementy jak przeznaczenie, specyfikę językową oraz uwarunkowania kulturowe. Nie można zapominać o terminologii specjalistycznej i naukowej, która jest wymagana przy wszelkich badaniach lekarskich, informacjach o lekach, a także artykułach eksperckich. Tłumaczenia powinny być wykonywane w sposób poprawny, z uwzględnieniem wyjaśnienia ich pojęć, które muszą być spójne w obu językach.

Jeśli chodzi o dokumenty, które trafiają do rąk pacjenta, ważne jest, aby miały one jasny przekaz, napisany prostym językiem. Jak można się domyślić, używanie zwrotów medycznych i specjalistycznych w tym przypadku mija się z celem. Nie jest to konieczne, ponieważ priorytetem pacjenta jest łatwa do przyswojenia treść.

Problemy w tłumaczeniu medycznym

Głównym problemem w tłumaczeniu medycznym są nazwy pochodzące z języków starożytnych. Kłopotliwe może być również tłumaczenie skrótów, gdyż mogą one pochodzić z wielu źródeł. Większość chorób powinna być odtworzona na podstawie kontekstu, ale jeśli go brakuje, praca automatycznie staje się dużo trudniejsza i bardziej wymagająca. W końcu głównym celem jest odnalezienie prawdziwego znaczenia.

Dokumentacja medyczna

Charakterystyczną cechą terminologii medycznej jest to, że stosunkowo często choroby pochodzą np. od nazwiska osoby, która je odkryła lub po raz pierwszy opisała. Niestety, taka nomenklatura nie jest uniwersalna, ponieważ większość z niej obowiązuje w jednym języku. Zadaniem tłumacza jest więc odnalezienie prawidłowej nazwy danej choroby, która jest nazwą oficjalną w języku docelowym. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ nieprawidłowa nazwa może prowadzić do błędów w leczeniu. Błędy w leczeniu wiążą się również z licznymi powikłaniami i komplikacjami w chorobie pacjenta. Niestety, historia medycyny może niechlubnie "pochwalić się" takimi przypadkami.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że język urzędowy i naukowy jest ułatwieniem w pracy każdego tłumacza dokumentów medycznych. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej i nie zawsze jest tak kolorowa. Innym z częstszych problemów jest niejednoznaczność terminów. Może się zdarzyć, że jedna nazwa oznacza nie jedną, a kilka chorób. Bardzo ważna jest tutaj specjalistyczna wiedza tłumacza, który w takich sytuacjach będzie w stanie wywnioskować z kontekstu, o jaką chorobę chodzi. Oczywiście zdarzają się również przypadki błędnie przetłumaczonych nazw. Wynikało to z faktu, że tłumacze brali pod uwagę tylko najpopularniejsze znaczenia. Jak zatem powinien zachowywać się dobry tłumacz, aby uniknąć takich błędów? Przede wszystkim powinien być ostrożny i rozważny w swoich działaniach. Czasami potrzeba nieco więcej cierpliwości, aby praca została wykonana poprawnie. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, ponieważ cały czas mówimy o zdrowiu i życiu człowieka.

Grupy tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne obejmują dokumenty, ulotki, materiały i biuletyny informacyjne, czyli dokumenty informujące zarówno lekarza, jak i pacjenta.

Istnieją również tłumaczenia medyczne stron internetowych, ulotek, artykułów w czasopismach i broszur, które w ostatnich czasach stają się coraz bardziej popularne. Ich celem jest promocja i reklama apteki, firmy produkującej leki lub innej placówki medycznej.

Kolejną grupę stanowią tłumaczenia pracowników szpitali i innych placówek medycznych, tłumaczenia instrukcji obsługi urządzeń, tłumaczenia dokumentacji szpitalnej, do której należą karty szpitalne, wypisy czy zaświadczenia lekarskie, a także tłumaczenia szkoleń dla personelu.

Specyficzne wymagania dotyczące tłumaczeń

Każdy tłumacz medyczny wie, że jego tłumaczenia nie mogą być tłumaczone w dowolny, wybrany przez niego sposób. Są to dokumenty, których tłumaczenie wynika i jest określone specjalnymi wytycznymi, które są ustalane przez odpowiednie instytucje. Na przykład, aby przetłumaczyć treść ulotki dołączonej do opakowania leku, należy odnieść się do wytycznych ustalonych przez Europejską Agencję Leków (EMEA). Tłumacz powinien być pod tym względem czujny, ponieważ musi regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat pewnych zaleceń, które są zmienne.

Innym przykładem są badania kliniczne, których wytyczne w Europie opierają się na odpowiedniej dyrektywie. Mogą też istnieć międzynarodowe formy nazewnictwa chorób (Farmakopea Europejska dotycząca nazw poszczególnych leków).

Zobacz również