Tłumaczenia

Tłumaczenia naukowe

Podstawowe wymagania dotyczące tłumaczenia artykułów

Tłumaczenie tekstu artykułu naukowego lub naukowo-technicznego to zadanie dla tłumacza o wysokich kompetencjach językowych. Warunkiem koniecznym do opublikowania artykułu naukowego, technicznego lub innego specjalistycznego jest bardzo wysoka jakość i nienaganna poprawność językowa danego tłumaczenia. W każdym przypadku tłumacz artykułów technicznych lub specjalistycznych powinien posiadać bardzo dobrą wiedzę z dziedziny, której dotyczy tłumaczony przez niego artykuł. W przeciwnym razie przetłumaczony artykuł naukowy może zawierać błędy merytoryczne, co obniży wartość artykułu i spowoduje jego odrzucenie przez wydawcę.

Komu najlepiej zlecić tłumaczenie artykułu specjalistycznego?

Mimo szerokiej oferty biur tłumaczeń i indywidualnych tłumaczy w Internecie, trzeba przyznać, że tłumaczenie artykułów naukowych nie jest prostą sprawą. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy oferta danego biura lub tłumacza wyraźnie określa ten rodzaj tłumaczenia (a nie tylko ogólnie tłumaczenia naukowe czy techniczne). Po drugie, warto sprawdzić, jaki jest dorobek danego biura w tłumaczeniu artykułów z danej dziedziny (np. ochrona środowiska, energetyka, metalurgia, chemia) na konkretny język (np. na niemiecki). Biuro mające duże doświadczenie w tłumaczeniu artykułów technicznych, naukowych i innych specjalistycznych zazwyczaj udostępnia na swojej stronie internetowej przykładowy wykaz takich tłumaczeń, a także inne dane (np. od ilu lat tłumaczy artykuły lub jaki jest wskaźnik przyjmowania przetłumaczonych artykułów do publikacji przez wydawnictwa). Jeśli dane biuro nie udostępnia takiej listy ani referencji swoich klientów, warto o nie poprosić.

Tłumaczenie artykułów naukowych

Jakość i cena tłumaczenia artykułu naukowego

Cena tłumaczenia artykułów naukowych i technicznych nie powinna być jedynym lub głównym kryterium wyboru wykonawcy (tłumacza biura tłumaczeń). Często zdarza się, że bardzo atrakcyjna cena tłumaczenia artykułu specjalistycznego może skutkować wysokimi kosztami (np. koniecznością zlecenia odrzuconego artykułu do weryfikacji innemu tłumaczowi lub biuru tłumaczeń), stratą czasu lub innymi problemami. Często powodem tego jest fakt, że tłumaczenie artykułu zostało wykonane przez niedoświadczonego tłumacza. Warto jeszcze raz podkreślić: aby dobrze przetłumaczyć artykuł techniczny, naukowy lub inny specjalistyczny, tłumaczenie takie musi być wykonane przez doświadczonego tłumacza specjalistycznego. Dlatego wysoki profesjonalizm i jakość mają wyższą cenę niż przeciętność i amatorstwo.

Rzeczywistość tłumaczeń artykułów naukowych i innych tekstów specjalistycznych

W Internecie często możemy znaleźć ogłoszenia zaczynające się od słów: "Mam do przetłumaczenia artykuł naukowy z dziedziny ..." lub "Mam do przetłumaczenia artykuł naukowo-techniczny, specjalność ...". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że autorem takich ogłoszeń jest często.... biuro tłumaczeń. Co to oznacza? Oznacza to, że dane biuro przyjmuje do tłumaczenia teksty artykułów specjalistycznych nie posiadając własnego tłumacza i w tym celu wyszukuje tłumacza z ogłoszenia! Pojawia się pytanie: jaka jest szansa, że znaleziony w ten sposób tłumacz będzie odpowiednim specjalistą i przetłumaczy artykuł naukowy na wymaganym przez nas poziomie?

Dlatego przed podjęciem decyzji o zleceniu tłumaczenia dla danego biura tłumaczeń należy upewnić się, że wybrane przez nas biuro posiada stałego tłumacza niezbędnego do profesjonalnego wykonania danego tłumaczenia.

Zobacz również