Poradnik

Tłumaczenia umów - czy wystarczą tłumaczenia zwykłe czy przysięgłe?

Tłumacząc różne ważne dokumenty, powinniśmy zastanowić się, czy potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego. Tłumaczenia zwykłe są oczywiście tańsze od tłumaczeń przysięgłych, ale cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem. Przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń.

Często zamiennie używamy określeń tłumaczenie przysięgłe, uwierzytelnione lub poświadczone. Czy jednak wszystkie te nazwy oznaczają dokładnie to samo? Jeśli mamy być precyzyjni, to tak naprawdę tylko tłumacz może być tłumaczem przysięgłym, a zgodnie z ustawą regulującą ten zawód mówimy o "tłumaczeniach uwierzytelnionych" lub "tłumaczeniach poświadczonych". Jednak bardzo często używa się określenia "tłumaczenia przysięgłe".

Bardzo często klienci zamawiają tłumaczenia uwierzytelnione materiałów lub dokumentów, które takiego uwierzytelnienia w ogóle nie wymagają. Zamawiający jednak często wychodzi z założenia, że tylko taka forma tłumaczenia zapewni wysoką jakość i bezbłędne wykonanie usługi. Czy tak jest w rzeczywistości?

Takie myślenie jest całkowicie błędne, ponieważ tłumaczenie przysięgłe nie daje żadnej gwarancji jakości, ma na nią niewielki wpływ. Klient powinien zwracać uwagę przede wszystkim na kompetencje i doświadczenie tłumacza. Tłumaczenia zwykłe mogą być równie wysokiej jakości jak tłumaczenia przysięgłe.

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń jest możliwość pociągnięcia tłumacza przysięgłego do odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Zamawiający może nawet pozwać tłumacza przysięgłego i domagać się odszkodowania na drodze sądowej. Tego typu ryzyko z pewnością ma duży wpływ na pracę tłumaczy, którzy starają się być jak najbardziej dokładni i precyzyjni w swoich tłumaczeniach, ponieważ zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży.

Tłumaczenie umów handlowych

Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń jest kwestia wykształcenia. Praktycznie każdy może zostać tłumaczem zwykłym, ponieważ zawód ten nie jest w żaden sposób regulowany prawnie. Tłumacz przysięgły musi mieć wykształcenie wyższe. Ponadto, aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać specjalny egzamin państwowy. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest również do prowadzenia tzw. repertorium, czyli rejestru wszystkich wykonanych zleceń.

Jakie rodzaje dokumentów wymagają zatem uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego?

Są to przede wszystkim dokumenty mające moc prawną, które są niezbędne do przedłożenia w instytucjach państwowych. Poświadczenie jest więc niezbędne w przypadku umów o pracę, aktów stanu cywilnego, aktów sądowych, dokumentów bankowych czy wszelkich umów kupna-sprzedaży.

Jak rozpoznać, że tłumaczenie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie przysięgłe zawsze wymaga formy papierowej. Musi być ono również opatrzone odpowiednią pieczęcią. Każda strona tłumaczenia musi być również opatrzona pieczęcią z nazwiskiem tłumacza.

Jak już wspomnieliśmy, tłumaczenie przysięgłe nie gwarantuje jakości, ale ma na nią pewien wpływ. Zawsze warto skonsultować się z pracownikami biura tłumaczeń - są oni ekspertami w swojej dziedzinie i z pewnością doradzą nam, czy dany dokument wymaga tłumaczenia zwykłego czy przysięgłego.

Zobacz również