Tłumaczenia finansowe

Znaczenie globalizacji stale rośnie. Coraz więcej pracy mają też inspektorzy finansowi, dyrektorzy czy główni księgowi firm, które zostały przejęte lub współpracują z międzynarodowymi korporacjami. Tłumaczenia finansowe są dziś niezbędne, aby komunikacja mogła przebiegać prawidłowo.

O ile w przeszłości wystarczające było składanie lokalnych raportów z korektami dostosowanymi do zagranicznych realiów, o tyle dziś wymagane są coraz bardziej wiarygodne i rozbudowane raporty finansowe. Tłumaczenia finansowe muszą być zawsze jednoznaczne i bardzo precyzyjne.

Handel międzynarodowy

Tłumaczenia ustne są niezbędne w handlu międzynarodowym i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Globalizacja postępuje cały czas, a każdego dnia powstają miliardy dokumentów transakcyjnych, które wymagają tłumaczenia. Warto być na bieżąco z nowościami w dziedzinie handlu międzynarodowego. Należą do nich rozwój drugiej fali rynków wschodzących oraz nierównomierne rozłożenie równowagi gospodarczej.

Zadaniem tłumacza handlu zagranicznego jest pomoc w szybkim osiągnięciu porozumienia pomiędzy dwoma stronami transakcji. Ilość pracy stale rośnie, ponieważ każdego dnia wzrasta liczba transakcji na rynkach międzynarodowych. Handel zagraniczny to branża, która bardzo szybko się rozwija, ale preferencje klientów cały czas się zmieniają.

Usługi finansowe

Usługi finansowe to różne działania związane z finansami. Obejmują one zarządzanie aktywami i funduszami inwestycyjnymi, bankowość, pośrednictwo, usługi maklerskie, usługi brokerskie, wymianę walut itp. Dziedziny te bardzo często opierają się na kontaktach międzynarodowych, co wymaga pomocy tłumaczy.

Tłumaczenia finansowe

Ubezpieczenia

Dokumenty ubezpieczeniowe są bardzo trudne dla tłumaczy finansowych. Obecnie wdrażany jest system Solvency II, którego zadaniem jest ujednolicenie metod raportowania dla firm ubezpieczeniowych na całym świecie. Będzie on uzależniał wysokość kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przez towarzystwa. Będzie on uwzględniał standardy sprawozdawczości zgodne z wymogami IASB.

Z nowymi wytycznymi muszą się oczywiście zapoznać tłumacze.

Zarządzanie inwestycjami

Wiele zleceń dla tłumaczy generuje również zarządzanie aktywami lub funduszami inwestycyjnymi. Od czerwca 2011 roku oddziały funduszy są zobowiązane do zastąpienia dotychczas stosowanych dokumentów opisujących procedury szczegółowymi raportami na temat każdej kategorii podmiotów danego funduszu. Muszą one być publikowane w co najmniej jednym z języków kraju, w którym fundusz jest sprzedawany.

Sektor publiczny

Sektor publiczny jest zawsze kontrolowany przez władze państwowe, stanowe lub regionalne. Nie wydaje się, aby były one głównym nabywcą usług finansowych. W praktyce jednak coraz częściej są one rozliczane ze swoich działań i decyzji finansowych. Podlegają również inwestycjom zagranicznym. Z tego powodu rośnie liczba dokumentów wydawanych przez urzędy. Ponadto większość krajów strefy euro chce regularnie prezentować swoje osiągnięcia przed międzynarodową opinią publiczną, co wymaga pomocy tłumaczy.

Zobacz również