Tłumaczenia specjalistyczne z języka niemieckiego

Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski ze względu na wielkość tamtejszego rynku i jego zasobność. Dla wielu polskich przedsiębiorców jest to ogromna szansa na rozwój i zarobienie dużych pieniędzy. Aby było to możliwe, konieczne jest nie tylko przygotowanie doskonałego produktu, ale również stworzenie do niego odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Nie jest to łatwe, ponieważ tłumaczenia techniczne są skomplikowane i naprawdę bardzo łatwo popełnić w nich błędy, a często nawet drobny błąd w tłumaczeniu może mieć bardzo poważne konsekwencje praktyczne. W tym również niepowodzenia.

Rynek niemiecki jest również rynkiem specyficznym. Bardzo szybko rozwijają się tu działy wykorzystujące zaawansowane technologie, m.in. biotechnologia, ochrona środowiska, informatyka, farmacja, elektrotechnika i wiele innych. W efekcie język niemiecki staje się językiem innowacji i to w nim powstają zupełnie nowe pomysły, rozwiązania i technologie. Partnerstwo handlowe między Polską a Niemcami jest w dużym stopniu symetryczne, co oznacza, że Polska jest również ważnym partnerem dla Niemiec, zdecydowanie najważniejszym w tym regionie świata. Wszystko to sprzyja nawiązywaniu ścisłej współpracy gospodarczej z Niemcami, choć należy pamiętać, że warunkiem sine qua non powodzenia takich przedsięwzięć są specjalistyczne tłumaczenia techniczne. Dotyczy to zarówno dokumentów przetargowych, dokumentacji technicznej, jak i po prostu instrukcji obsługi oferowanych przedmiotów.

Pułapka literackości

W tłumaczeniach literackich tłumacz może pozwolić sobie na pewną swobodę i dopuszczalne są zabiegi stylistyczne, takie jak parafraza. W języku specjalistycznym zazwyczaj unika się tego typu działań, ponieważ język używany w tłumaczeniu technicznym musi być bardzo dokładny i precyzyjny.

Tłumaczenia na język niemiecki

Powtórzenia nie stanowią tu aż tak dużego problemu, a czasem nawet warto je stosować w celu uzyskania większej precyzji tekstu. Tłumacz musi pamiętać, że nie jest już tłumaczem tekstu i nie oferuje jedynie zrozumienia tekstu źródłowego. Nie wolno mu ani upraszczać, ani dodatkowo komplikować tłumaczonego tekstu. Ważne jest, aby z tekstem docelowym można było zrobić to samo, co z tekstem źródłowym.

Nie oznacza to jednak, że należy skupić się na dokładności tłumaczenia pojedynczych fraz i zwrotów. Takie podejście jest błędne, ponieważ nie tylko może spowodować niezrozumienie pewnych kwestii, których nie da się przetłumaczyć 1:1, ale jeszcze doprowadzi do powstania tekstu chropowatego, nieatrakcyjnego stylistycznie, nieprzystającego do tekstów, do których przyzwyczajony jest odbiorca. Co więcej, język techniczny nie jest wolny od idiomów i manier językowych, które przetłumaczone dosłownie na SA zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy. W języku niemieckim jest to szczególny problem ze względu na przestawny szyk zdania.

Technika tłumaczenia

Język techniczny zmienia się tak szybko, jak jego przedmiot. Tłumacz musi śledzić m.in. neologizmy i regularnie pojawiające się zapożyczenia, zwłaszcza z języka angielskiego. Trzeba też śledzić samą dziedzinę, bo choć od tłumacza nie wymaga się zazwyczaj wybitnej znajomości tłumaczonej tematyki, to nie ma on prawa być kompletnym laikiem, bo musi rozumieć niuanse i umieć kontrolować swój przekład. Popularne jest powiedzenie, że nie da się wytłumaczyć opisu rzeczy, jeśli nie rozumie się, jak ona działa. To motto przyświeca wszystkim tłumaczom zajmującym się tekstami specjalistycznymi.

Zobacz również