Co to jest MemoQ?

MemoQ jest przykładem programów CAT (podobnie jak Trados, WordFast, Déjà vu czy OmegaT). Nie należy ich mylić z translatorami online (programami wykonującymi tłumaczenie maszynowe). Programy CAT oferują zestaw narzędzi, które wspomagają tłumacza na poszczególnych etapach procesu tłumaczenia i pomagają usunąć niektóre błędy.W tym konkretnym artykule omówimy MemoQ Translator Pro, który jest samodzielnym programem działającym na platformie Windows (nie ma dedykowanych wersji dla innych systemów).

Umożliwia on pracę na plikach w wielu formatach, takich jak XML, HTML, formaty OpenDocument, zwykłe pliki tekstowe, PDF-y, pliki MS Word, Excel i PowerPoint oraz Adobe InDesign. Obsługa formatów XLIFF i TMX zapewnia współpracę programu z innymi popularnymi narzędziami dla tłumaczy, w tym z Tradosem. Najważniejszymi elementami odróżniającymi tłumaczenie w MemoQ od tłumaczenia w zwykłym edytorze tekstu są segmentacja, pamięć tłumaczeniowa i narzędzia terminologiczne.

Segmentacja w MemoQ Translator Pro

Przed przystąpieniem do tłumaczenia tekst jest automatycznie dzielony na segmenty (segmentem jest np. zdanie, nagłówek, tytuł, punkt z listy wypunktowanej itp.) Tekst źródłowy pojawi się w postaci tabeli, w której kolejne wiersze są kolejnymi segmentami. Po lewej stronie segmentu znajduje się wersja źródłowa, po prawej - tłumaczenie. Zatwierdzenie tłumaczenia danego segmentu wymaga użycia sekwencji klawiszy [ctrl + enter].

Jakie są korzyści :

- żadne zdanie nie zostanie pominięte,

- wiernie odwzorowany tekst w stosunku do materiału źródłowego,

- nie rozprasza nas dbałość o układ tekstu, choć w razie potrzeby mamy podgląd oryginalnego formatowania (pod tabelą z segmentami),

- widzimy obok siebie kolejne zdania źródłowe i odpowiadające im zdania przetłumaczone, co ułatwia ostateczną korektę,

- program uczy się naszych tłumaczeń - tworzy pamięć tłumaczeniową.

pamięć tłumaczeniowa

Pamięć tłumaczeniowa w narzędziu MemoQ

MemoQ Translator Pro zapamiętuje, jak tłumacz (lub jego współpracownicy) tłumaczył poszczególne zdania (segmenty). Jeśli natrafimy na zdanie źródłowe, które zostało już wcześniej przetłumaczone, program wyświetli je z boku.

Jeśli segment z bieżącego tłumaczenia jest tylko podobny do segmentu z pamięci tłumaczeniowej, program pokoloruje różnice. Budowa pamięci tłumaczeń w programie pozwala więc uniknąć ponownego tłumaczenia zdań, które zostały już przetłumaczone, a także udostępniania przetłumaczonych zdań współpracownikom. Pamięć tłumaczeń można dowolnie przeglądać, edytować i zarządzać nią. Warto zaznaczyć, że możliwości pamięci tłumaczeniowej w MemoQ są ogromne i wykraczają daleko poza ramy tego krótkiego tekstu. Wielu tłumaczy uważa, że MemoQ niemal dorównuje możliwościami znacznie droższemu i dłużej rozwijanemu Tradosowi.

Oprócz pamięci tłumaczeniowej program pozwala również na tworzenie korpusu dokumentów (funkcja LiveDocs). Korpus może zawierać pary dokumentów, dokumenty dwujęzyczne, dokumenty jednojęzyczne oraz pliki nietekstowe (binarne). Wykorzystując algorytmy matematyczne, MemoQ łączy zdania w języku źródłowym z ich odpowiednikami w języku docelowym. MemoQ Translate Pro pozwala również na udostępnianie danych o tłumaczeniach tłumaczom-współpracownikom poprzez umieszczenie ich na serwerze producenta programu. Współpracownicy muszą oczywiście również korzystać z MemoQ.

Podsumowując, MemoQ to świetny dodatek do kariery zawodowej każdego tłumacza. W porównaniu z konkurencją oferuje potężne możliwości za bardzo przystępną cenę. Łatwo też opanować jego interfejs, co jest ważne dla świeżo upieczonych tłumaczy.

Zobacz również