Poradnik

Co to jest dobre tłumaczenie medyczne?

Każda nauka wymaga wymiany i rozpowszechniania wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych krajów. Dzięki temu rozwija się ona znacznie efektywniej. Medycyna nie jest tu wyjątkiem. Tłumaczenia medyczne to ważna branża, z którą nie każdy może sobie poradzić. Od jakości wykonania takich zleceń często zależy zdrowie, a nawet życie pacjentów. Z kolei naukowcy mogliby zostać wprowadzeni w błąd, co znacznie opóźniłoby i utrudniło ich pracę. Co trzeba wiedzieć, zlecając tłumaczenia medyczne? Dlaczego warto wybrać do tego profesjonalną firmę?

Co obejmują tłumaczenia medyczne?

Pojęcie "tłumaczenia medyczne" jest dość szerokie i w jego zakres mogą wchodzić m.in:

  1. tłumaczenie dokumentacji technicznej,
  2. oprogramowania i instrukcji obsługi,
  3. treści szkoleń,
  4. prac.naukowych,.świadectw.homologacji.sprzętu.medycznego,
  5. dokumentację medyczną konkretnych osób.

Jak łatwo się domyślić, większość z tych tekstów wymaga zachowania wysokiego stopnia poufności, zwłaszcza akta pacjentów. Tłumacz wykonujący takie zadanie musi nie tylko doskonale znać język obcy, ale także sprawnie się w nim poruszać i rozumieć terminologię medyczną. Nie ma więc potrzeby powierzania tego rodzaju zadania osobie, która po prostu zna język obcy, nawet w stopniu doskonałym. Jeśli chodzi o tłumaczenia medyczne, to w Krakowie jest wiele biur i firm, które są w stanie zająć się tym profesjonalnie.

w tym tłumaczenia medyczne

Kto może wykonywać tłumaczenia medyczne?

Na czym polega profesjonalizm tłumaczeń medycznych? W dużej mierze na wykształceniu i przygotowaniu osoby, która się tym zajmuje. Dobry tłumacz specjalistyczny to osoba, która ukończyła studia medyczne, farmaceutyczne lub inne, które umożliwiły jej poznanie branży (fizjoterapia, mikrobiologia).

Kolejnym krokiem jest ukończenie studiów podyplomowych na wydziale filologicznym. Studia te są ściśle związane z tłumaczeniem tekstów medycznych i uprawniają do wykonywania zawodu tłumacza medycznego. Inną drogą jest zdanie egzaminu na tłumacza technicznego o specjalności medycznej. Z takimi kwalifikacjami można już wykonywać tłumaczenia medyczne lub tłumaczenia medyczne online. Aby móc wykonywać tłumaczenia ustne na konferencjach, konieczne są dalsze kwalifikacje zawodowe i praktyki.

Zlecając tłumaczenia medyczne, trzeba zdać się na profesjonalistów - Alingua to jedno z biur w Krakowie, które zatrudnia osoby dobrze przygotowane do tej roli.

Czy ktoś nadzoruje jakość tłumaczeń medycznych?

Ze względu na dużą potencjalną szkodliwość złego tłumaczenia w tej dziedzinie, tłumaczenia medyczne podlegają pewnym standardom. Biuro tłumaczeń powinno posiadać odpowiedni certyfikat. Podstawą jest norma ISO 9001, czyli międzynarodowa norma regulująca systemy zarządzania jakością. Bardziej szczegółowe wytyczne znajdują się w normie EN 15038, która reguluje europejskie wymagania dotyczące tłumaczeń.

Tłumaczenia medyczne powinny być również weryfikowane przez osobę z wykształceniem medycznym, która posługuje się danym językiem (ostatecznym językiem tłumaczenia) jako językiem ojczystym.

Zobacz również